Pokud Vás zajímají podrobnější informace, navštivte můj  web : www.homeopatieletovice.webnode.cz

Moje práce vychází ze studia České školy klasické homeopatie  a jsem 172. profesionálním homeopatickým poradcem registrovaným  členem České komory klasické homeopatie www.homeopathy.cz 

Homeopatie

Svoje studium jsem úspěšně završila zkouškou a získala jsem diplom o absolutoriu České školy klasické homeopatie. Nabyla jsem značné vědomosti a zkušenosti s vedením homeopatické léčby. Po dobu studia jsem již úspěšně praktikovala a nyní hodlám všech svých poznatků co nejvíce využívat při práci s klienty, přičemž je samozřejmostí že ve studiu dále pokračovaji v postgraduálních kursech a také formou sebevzděláváni.

Mám  rozsáhlou  kvalitní lékárničku s dostatkem léků a prostředků k běžné homeopatické praxi,samozřejmě včetně akutní péče.Postupně se na mně obrací klienti o radu a pomoc při svých problémech. Velmi si toho vážím a děkuji Vám za důvěru. Moje práce směřuje k co nejšetrnějšímu odstranění Vašich obtíží ať už se jedná o klasickou léčbu nebo akutní péči.

Akutní homeopatická péče je péče při vzniku akutního stavu a problému..t.j. nejlépe do 3 dnů..kdy se dá stav dobře zasáhnout a vyřešit, či podpořit alopatickou léčbu tak, aby se nestal chronickým. Spočívá v krátkém pohovoru,kdy mi klient sdělí co nejvíce symptomů které ho trápí, například škrábání v krku,bolest hlavy slzení očí nebo jiný akutní stav... růst zoubků,zánět močového měchýře,naražení kostrče otoky po bodnutí hmyzem..atd...já podle symptomů vyberu nejpřesnější lék a klientovi jej přípravím v potřebném množství k vyzvednutí. Tuto formu práce jsme zvolila proto, že většina lékáren  homeopatika vede v omezeném rozsahu a objednává je až na požadavek zákazníka, a také proto, že u některých léků je zcela zbytečné aby klient zakupoval celou ampuli. Samozřejmě, pokud si klent chce lék zakoupit a je běžně dostupný.pak mu jen poskytnu poradenskou službu.

Celková homeoptická péče pak zahrnuje zpravidla dlouhodobou péči při řešení Vašich obtíží..tj. homeopatický pohovor (odebrání případu) v rozsahu asi 1-1,5 hodiny, zpracování případu a návrhu léčby a léčiv za pomoci repertorií a materií medic, kdy  vyberu a posoudím vhodnost léků pro váš stav. Léčiva Vám připravím s písemným postupem  a formou dávkování  a samozřejmě po celou dobu léčby jsem Vám v dohodnutých hodinách k dispozici k telefonické konzultaci v případě jakýcholi dotazů.Léčba probíhá tak, že po odebrání případu si zpracuji návrh léčby podle klientova současného stavu, připravím a předám zpravidla první 3-4 léky, a informuji ho možném průběhu  léčby. Po vybrání první série léků, což trvá zhruba dva měsíce se s klientem domluvím na kontrole a proberu s ním znovu stav.Co se změnilo, co se zlepšilo a kde nyní cítí obtíže.Podle výsledků pak pokračuji buď v započaté linii léčby nebo léčbu přizpůsobím tomu, co klient považuje za nejvíce obtěžující v dané chvíli.

 

V případě jakýchkoli dotazů mne kontakujete na : tel: 604 402 168 nebo na mailu r.purketova@seznam.cz

                                                                        

 

 

 

Akutní homeopatie a homeopatie

Jsem absoloventkou České školy klasické homeopatie, školy která v současné débě patří k nepokrokovějším v ČR. Je to směr v homeopatii, vycházející z klasické anglické homeopatie,tedy způsobu léčby  mající tradici desítky let.Naše škola čerpá z propracovaných repertorií a materií medic anglických autorů,jejichž zkušenosti o působení homeopatických léků mají ve světové homeopatii nezastupitelnou úlohu.Česká škola klasické homeopatie jde ale dál svou vlastní a jedinečnou cestou,která se liší nejen od školy ze které vyšla ale také od ostatních škol působících v naší zemi. Vímá člověka jako bytost vyvíjející se v prostoru a čase. Má svou metodiku odebírání a analýzy homeopatických případů a studenti  jsou po celou dobu studia vedeni k samostatnému logickému myšlení,důkladnému poznání homeopatických léků a přesnému rozlišení symptomů současně s upozorněními na všechna možná specifika a odlišnosti která  se mohou během léčby vyskytnout.Zárověň jsou průběžně vzděláváni v oblasti psychologie a filozofie a jsou jim předávány cenné letité zkušenosti přednášejících z jejich léčebných praxí.

Již v prvém ročníku jsme získali velmi podrobné a přesné popisy akutních léků na akutní stavy se všemi možnými indikacemi a kontraidikacemi. Je samozřejmé, že jsme  vedeni k sebereflexi a uvědomění si vlastních znalostí,schopností a možností homeopatie a jsme  důsledně upozorňováni na hranice mezi homeopatií a alopatickou léčbou.Naše pomoc klientovi nikdy nesmí poškodit jeho zdraví a vždy musíme respektovat lékaře a je vždy dobře, aby klient lékaře na to,že prochází homeopatickou léčbou, upozornil.

Homeopatie mne nesmírně zajímá a baví.Věnuji mnoho času studui a samostudiu  a inspirovala mne  také ke studiu medicínského minima. Jsem přesvědčena,že v současné době jsem  schopná poskytnout kvalifikovanou radu a pomoc v akutním stavu. Je samozřejmé že studim i praxe je podmíněno dodržováním etického kodexu. 

Akutní homeopatie má svá specifika..je to léčba okamžitého stavu,to znamená,že na základě informace klienta musím být schopna vybrat lék a poskytnout mu ho,včetně  informací o užítí a  a možném vývoji stavu. Jsem pro tyto situace vybavena léky,jednak z důvodu že je zbytečné aby si klient zakupoval celou ampuli,protože akutní stav by neměl trvat dlouho a jednak proto,že v našem regionu bohužel ne všechny lékarny vedou celé spektrum homeopatik a situace homeopata je u nás bohužel komplikovaná i tím,že ve volném prodeji jen velmi malá část léků a tak některé léky zajišťuji jen velmi složitě.

Velmi dobře dokážu pomoci klientovi  třeba při plánované extrakci zubu...kdy homeopatika dokáží z velké části zabránit otoku a výrazně snížit bolestivost po zákroku a urychlí hojení rány.Znám homeopatika..která výrazně podpoří hojení zlomeniny..nebo urychlí hojení pohmožděn. Mám k dispozici homeopatikum,které výzazně sníží bolestivost při poranění částí těla s velkým množstvým nervových zakočení...jako jsou třeba konečky prstů nebo taky kostrč. Stejně tak jsou homeopatika..která pomáhají při nachlazení,nebo třeba i při šoku a náhlém nervovém přetížení..nebo naopak při dlouhodobém vyčerpání a vyhoření..homeopatika dokážou ..pokud jsou aplikována co nejdříve výrazně snížit bolest a následky skálenin a opařenin...nebo třeba sníží následky postižení kůže při spálení sluncem...stejně tak jako si dovedou poradit se zánětem a otokem..dřív než se stane chronickým.

Úrazové stavy...ve své lékárně mám k dispozici léky velmi efektivně řešící bolestivé stavy..třeba naražení kostrče.. velmi bolestivého místa s mnoha nervovými zakončeními.. jsem schopna velmi dobře podpořit hojení zlomenin tím,že pomocí homeopatik dokážu tělo  stimulovat k efektivnímu přijímání vápníku ..umím si také poradit s podlitinami....

Zánět močového měchýřě..stav který díky zvýšenému stresu.komplikovaným pracovním podmínkám a v neposlední řadě i značné pracovní zátěži a vyčerpání organismu řeší stále víc žen lze také velmi dobře pořešit homeopaticky pokud se zachytí včas...

Homeopatika lze v některých případech užít i preventivně,já v rodině s poměrně velkým úspěchem v  sezoně pracuji s homeopatikem které odpuzuje klíšťata.

Homeopatii lze využít i jako prevenci zmírnění následků očkováni,které je dnes tak velmi diskutováno.

Pokud Vás zajímají další informace, najdete he na mém webu: http:homeopatieletovice.webnode.cz