Reflexní terapie plosky nohy

Tato terapie men hluboce zaujala svou možností zrelaxovat a uvolnit nejen tělo ale i vnitřní orgány.Je stará několik tisíc let, nejčastěji se řadí k asijským technikám a je rožšířená po celém světě Výchází z poznání že každý orgán v našem těle má své zrcadlo na nohou nebo aspoň na jedné z nich, podle toho,zda se jedná o párový orgán či nikoliv. Zmíněnému zrcadlu se říká reflexní ploška a dobře proškolený masér znalostí těchto plošek a drah dokáže buď cíleným promačkáváním neho hlazením jednotlivé orgány stimulovat nebo naopak přispět k jejich zklidnění. Je to terapie která se provádí bez užití olejů a emulzí, tak aby masér měl možnost přesně zacílit jednotlivé reflexní body a podle citlivosti kleinta mohl jednotlivé orgány podpořit. Obecně platí,že čim citlivější jednotlivá ploška či bod je, tím citlivější a oslabenější je daný orgán v těle.Tato terapie je vhodná pro všechny věkové kategorie klientů, ale vždy musí být aplikována s značnou citlivostí a za spolupráce klienta. Vždy se ptám klientky zda jí není některý z užitých hmatú nepříjemný č bolestivý a vždy dbám na její práh bolesti.Tento druh masáže patří mezi často vyhledávané,protože velmi příznivě ovlivňuje nejen zdravotní stav ale a psychiku. Má i výrazný vliv na  imunitu člověka. 

Ja samozřejmé že lze apikovat pouze na zdravé pokožce nohou  bez jakýchkoliv defektů a plísní