Jak to funguje

Homeopatie


 

     Homeopatická terapie je holistická metoda, jejímž zakladatelem byl Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Ten během své práce došel k závěru, že minimální dávka léku je schopna na nemocném člověku léčit podobné symptomy jako ty, které na zdravém člověku může vytvořit určitá dávka stejného léku. Tak vznikl základní princip homeopatie a to princip podobnosti, kdy se nemocnému organismu podávají takové látky, které by u zdravého jedince v neředěném stavu vyvolaly podobné příznaky. Další zásadou je princip nekonečně malého ředění, což je postup, jak připravit ze surových látek homeopatický lék. Jde o postup, kdy ředění látek a jejich dynamizace zvyšuje léčebné účinky a odstraňuje všechny vedlejší efekty. Posledním principem je to, že se lék pro každého jedince vybírá individuálně na základě homeopatického pohovoru, jelikož každý nemocný má specifický souhrn chorobných příznaků, který je charakteristický pro danou nemoc a konkrétního jedince.

     Z toho se dá odvodit, že pro každého jedince existuje v daném čase a místě daný lék. Důležité jsou obě slůvka – čas i místo, protože tak jako se vyvíjí každý jedinec, tak se vyvíjí i nemoc a podle toho se mění i jednotlivé homeopatické léky. Druhou věcí je místo, jelikož nemoc je sice v celém těle, ale někde je jí více a často je třeba cílenější zásah na daný orgán. Z toho vyplývá, že při homeopatickém léčení nestačí pouze podání jednoho vybraného léku, ale tak jak postupuje nemoc, je třeba zpětně postupovat vhodnými léky podle principu podobnosti, než se dostaví očekávané výsledky – tedy odstranění bloku, který člověku  brání vzniklý zádrhel vyřešit.

  .

  Homeopatické léky „napodobují“ vnitřní zranění; „upomínají“ tělo, jak se má „odblokovat a vyřešit problém“, takže trauma mizí samo přirozenou cestou. Tím, že se zbavíme vnitřních zranění, odezní vnější příznaky (takzvaná nemoc), protože tělo je přirozeně vyléčeno vnitřní „léčivou inteligencí“ (imunitním systémem). Tak je podpořen přirozený vnitřní proces, který léčí traumata podobného charakteru, i pokud se vyskytnou v budoucnu.

     Hlavní předností homeopatie je tedy to, že dokáže kromě fyzických problémů zasahovat také do naší psychiky a tím řešit samotnou příčinu nemoci. Ty mají většinou počátek v naší mysli (dlouhodobý stres, potlačený vztek, strach, pocity ublížení, ale i skutečné zraňování a týrání) a fyzické symptomy jsou pak jen projevem těchto stavů na našem těle. Homeopatická terapie je vhodná především k léčbě chronických nemocí, nemocí nervové soustavy, psychických problémů, poruch imunitního systému a hormonální soustavy.

 

Akutní homeopatie

 Zde v praxi,pokud jsem požádana o radu či doporučení,jak řešit akutní stav,jako je zánět,podpora hojení po zákrocích,zlomeninách,drobných úrazech a podobně,doporučím léky okamžitě,pokud je to možné a jsou běžně dostupné v lékarně pak navrhu co si zakoupit,nebo dodám léky z vlastní lékarničky.

Vždy záleží na dohodě s klientem a akutnosti stavu!

 

Homeopatie

V praxi využívám dlouhodobě osvědčený postup,že si během hodiny až dvou vyslechnu klienta,tzn. vedu s ním homeopatický pohovor.kdy ho požádám o sdělení co je jeho největším problém.proberu s ním aktuální fyzický i psychický stav stejně jako totéž v minulosti a požádám ho také o  rodinnou anemnézu,pokud ji zná.Po celou dobu našeho hovoru si si zaznamenávám nejdůležitějí údaje,které mi pak dovolí najít  za pomocí repertoria a zkušeností léky tak,aby se nám podařilo co nejlépe vyřešit daný problém.Na základě těchto poznámek a vědomostí pak v klidu zvážím celý případ a navolím léky.Znamená to tedy,že právě proto že se případu věnuji ještě několik hodin,pracuji s knihami a materií medicou,protože každý potřebuje individuální léky,podle stavu,věku,hloubky problému a v neposlední řadě i tělesného typu,že klient neobdrží léky hned,ale doručím mu je zhruba do týdne.Zároveň klienta informuji,jak léky užívat a vysvětlím mu přípané možné účinky.Klientovu léčbu vždy sleduji a lze ji se mnou na základě dohody v celém průbehu konzultovat. Homeopatika jsou vždy zahrnuty v ceně konzultace a dodávám je z vlastní lékárničky.

Cena za tuto službu je 400 Kč a zahrnuje vstupní pohovor,zpracování léčby zhruba na dvě měsíce (na delší dobu nelze,protože klientův stav se v průběu léčby mění) a zahrnuje také homeopatika na pokrytí navržené léčby.

Cena služby za poradenství v  oblasti akutní homeopatie je 150 Kč včetně homeopatika.

V případě jekéhokoli dotazu mne kontaktuje na e-mailu r.purketova@seznam.cz nebo telefonu 604 402 168, případně na skype radunka2906